ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ

ಮನದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ದ್ವೈತಗಳ ದ್ವಂದ್ವ
ತಾಕಲಾಟದಿ ಸಿಲುಕಿಹ ನಾ ಹುಲು ಮಾನವ
ಜಾತದಿಂದ ಅದ್ವೈತ ನಂಬಿದವ
ಜೀವನಾನುಭವದಿಂದ ದ್ವೈತ ನಂಬುತಿರುವ

ಒಂದಕೆ ಒಂದು ಸೇರದೇ ಎರಡಾಗುವುದೇ
ಎರಡರಲಿ ಒಂದರ ಅಂಶ ಸಂಕಲನವಾಗಿಹುದೇ
ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮದಲಿ ಲೀನವಾಗದೇ ಮುಕುತಿ ದೊರೆಯುವುದೇ
ಮನಸು ಹೃದಯ ಸೇರದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುವನೇ

ಕಹಿಯ ರುಚಿಸದೇ ಸಿಹಿಯ ಮರ್ಮ ತಿಳಿಯುವುದೇ
ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲ್ದೇ ಒಪ್ಪುಗಳ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದೇ
ನರಕವಿಲ್ಲದ ನಾಕ ಯಾವುದಾದು ಹೇಳಿ
ನೌಕರನಿಲ್ಲದೇ ಮಾಲಿಕನಾಗನು ನೀ ತಿಳಿ

ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳ ಸೇರದೇ ಜಗವು ಮುಂದುವರಿಯದು
ಅದ್ವೈತವಿಲ್ಲದೇ ದ್ವೈತ ಹೇಗಾಗುವುದು?

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: